Cảng Nghi Sơn có tốc độ phát triển tốp đầu cả nước

.

Trong đó cảng biển nước sâu Nghi Sơn được quy hoạch 50 bến, bao gồm các bến cảng tổng hợp, chuyên dùng và container, có khả năng tiếp nhận các loại tàu đến 100.000 DWT, công suất xếp dỡ hàng trăm triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

.
.

Hiện nay, cảng nghi sơn đã xây dựng hoàn thành, đưa vào khai thác 3 khu cảng chuyên dùng (gắn với 03 dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy Xi măng Nghi Sơn và Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn) và 08 bến cảng tổng hợp (bao gồm 02 bến cảng của Công ty PTSC Thanh Hóa, 03 bến cảng của Công ty Đại Dương và 03 bến cảng của Công ty Gang thép) với chiều dài mép bến trên 1.700m, có thể đón tàu có tải trọng lên đến 70.000 DWT giảm tải. Dự kiến lượng hàng hóa thông qua cảng trong năm 2018 đạt trên 17 triệu tấn.

Được biết, tại KKT Nghi Sơn hiện có 90 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh toàn bộ hoặc một phần, đa dạng trong các lĩnh vực như: dầu khí, nhiệt điện, xi măng, các ngành dịch vụ, công nghiệp nhẹ, CN chế biến, CN vật liệu xây dựng, giày da...

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn